Noutăți

Implementarea proiectului Erasmus Plus

sigla erasmus

Implementarea proiectului Erasmus Plus

Optimizarea procesului de învățământ prin mijloace moderne specifice sec. XXI

 În perioada următoare revenirii colegilor din al doilea flux desfășurat în perioada ianuarie-februarie 2020 la Dublin, s-au organizat la nivelul echipei de proiect întâlniri pentru realizarea unei bune implementari a proiectului. În cadrul acestor întâlniri s-a urmărit identificarea celor mai bune metode de implementare a proiectului și a achizițiilor dobândite de cadrele didactice participante.
 Au fost realizate la nivel de Consiliu Profesoral al școlii diseminări ale activității participanților la cele două fluxuri din Praga și Dublin. Cadrelor didactice le-au fost prezentate activitățile în care au fost implicați participanții și o parte din aplicațiile învățate, urmând ca acestea să fie detaliate în următoarea etapă ce constă în ateliere de lucru.
 Diseminări s-au realizat și la nivel județean, unde cadrele didactice de la învățământul primar și gimnazial au realizat prezentări în cadrul activităților de microcerc. Doamna profesor de învățământ primar Male Georgeta a realizat o prezentare pentru colegii participanți la întalnirea județeană iar doamna profesor Știucă-Lefcencu Adriana a diseminat activitățile proiectului în cadrul microcercului numărul 8 de limba engleză. O diseminare a proiectului a fost realizată și în cadrul cursului CRED (Curriculum Relevant pentro o Educație Deschisă) la disciplina limba engleză.
 În urma întânirilor echipei de proiect, s-a stabilit un grafic de desfășurare a atelierelor de formare a cadrelor didactice din școala noastră. Acest grafic a asigurat includerea în activități a tuturor cadrelor didactice din școală, indiferent de statutul de titular/suplinitor și indiferent de numărul de ore pe care cadrul didactic le prestează în unitatea noastră de învățământ.
 Participanții la fluxuri au realizat în a doua jumătate a lunii februarie 2020, ateliere de formare la care au participat un număr de 30 profesori de la învățământul gimnazial și un număr de 18 profesori la învățămîntul primar, fiecare profesor participând la cel puțin un atelier de lucru. La fiecare atelier de lucru, prezența cursanților a fost consemnată în procese-verbale care descriu și activitățile.
 În urma participării la ateliere s-a creat la nivelul școlii o platformă on line pe EDMODO, unde cadrele didactice formate au postat activități reprezentând exemple de bune practici pe baza cunoștințelor dobândite la atelierele de formare, indiferent de disciplina pe care o predau. Profesorii au început utilizarea la clase a aplicațiilor și metodelor moderne învățate, aceste activități fiind monitorizate de responsabilii de catedre și de către echipa de proiect.
 Pentru a se realiza o bună diseminare a proiectului și la nivel județean s-a creat o altă platformă on line pe EDMODO, unde profesori de diverse discipline din județul Brașov pot să posteze exemple de bune practici în baza celor prezentate de participanții la fluxuri la microcercuri.
 Diseminarea proiectului s-a realizat prin publicarea de articole la nivelul școlii (în revista școlii noastre-Speranțe, nr. 12 din 2020).
 Astfel au fost publicate articole de către participanții la fluxuri ( prof. Voica Carmen-Florentina, Proiect Erasmus plus, prezentare generală și prof. Lefcencu Adriana Jurnal de mobilitate proiect Erasmus Praga.
 A fost pregătit un panou de promovare a proiectului nostru în interiorul școlii, cu informații adresate elevilor dar și persoanelor care vizitează școala. Informațiile au fost permanent actualizate cu documente și poze relevante.
 Au fost pregătite materiale informative, pliante cu proiectul și materiale care să promoveze proiectul pentru activitatea județeană Made for Europe, unde instituția noastră s-a înscris, însă activitatea ce urma să se desfășoare chiar în săptămâna când școala a fost suspendată, nu s-a mai desfășurat.
 Ca urmare a decretării stării de urgență activitatea la nivelul școlii noastre s-a mutat on line.
 Astfel, toți profesorii școlii noastre au creat, începând cu data de 11 martie 2020 clase virtuale pe platforma G- SUITE, GOOGLE CLASSROOM, unde s-a continuat procesul de învățare. S-au logat un număr de 930 elevi din totalul de 934, reprezentând un procent de 99,57% din totalul numărului de elevi.
 Pentru a organiza eficient, transparent și predictibil activitatea on line s-a stabilit un orar cu privire la zilele si diciplinele când se postează pe platformă, zielele, disciplinele si orele când au loc lectii on line cu elevii prin ZOOM sau GOOGLE MEET.(VEZI ANEXA3)
 La nivel de arii curiculare s-au întocmit rapoarte on line care monitorizează activitatea profesorilor în această perioadă, rapoarte pentru orele de dirigenție și, săptămânal, s-au organizat consilii profesorale cu toate cadrele didactice ale școlii pe ZOOM, unde doamnele director au realizat informări și unde cadrele didactice au făcut schimb de bune practici și de opinii privind îmbunătățirea continuă a procesului educativ mutat în mediul virtual.
 Încă de la demaraea proiectului, s-a constituit pe site-ul școlii secțiune dedicată acestuia, cu informații actualizate în permanență, în vederea asigurării transparenței totale și a informării corecte.  

 

Program

 PROGRAM AUDIENȚE:

Director,
prof. ȘTIUCĂ-LEFCENCU ADRIANA

Miercuri:  11.00-13.00

Vineri:  13.00-15.00

Director adjunct,
prof. POPA MARILENA

Luni:  14.00-15.00

Joi:  10.00-12.00

Revista școlii

revista13

Galerie foto

Galerie foto

Sâmbătă
28 Ianuarie
Ziua mondială a protecției datelor

Contact

Adresă:   Aleea Lăcrămioarelor nr.2
Telefon:   0268 329007
Fax:   0268 329007
Email:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.