Noutăți

Anunț selecţie pentru cadre didactice privind participarea la Proiectul Erasmus+

sigla erasmus

“Improvement of the educational process by means of modern technological tools specific to the 21st century” – “Optimizarea procesului educativ prin mijloace moderne specifice sec. XXI”

În urma aprobării finanţării proiectului strategic KA101, 2019-1-RO01-KA101-061598, “Optimizarea procesului educativ prin mijloace moderne specifice sec. XXI”, proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE, Școala Gimnazială Numărul 19, Brașov, va organiza concurs de selecţie pentru profesorii participanţi la mobilitațile proiectului “Optimizarea procesului educativ prin mijloace moderne specifice sec. XXI”

Selecţia profesorilor din echipă va avea loc în perioada 20 septembrie 2018- 1 octombrie 2018.

Criterii de selecţie:

 • Profesor titular, încadrat la Școala Gimnazială Numărul 19 Brașov
 • Competenţe în tematica proiectului
 • Cunoașterea obiectivelor Erasmus+, a proiectului, respectiv a sistemului de învățămănt din România
 • Cunoașterea platformelor Eurydice, Epale și e-Twinning
 • Implicarea activă în viaţa şcolii în perioada 1 septembrie 2018- 1 septembrie 2019 şi disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea participării la activităţile locale din cadrul proiectului (diseminare, evaluare, activităţi cu elevii, elaborare portofolii elevi din grupul țintă, realizare produse finale)
 • Motivaţia de a participa la un proiect european
 • Competenţe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT etc)
 • Abilităţi de time management (respectarea termenelor de realizare şi predare de materiale)
 • Competenţe de limba engleză (cel puţin nivel începatori, conform CV-ului format european)
 • Competenţe de comunicare, gestionare a situaţiilor conflictuale, negociere, muncă în echipă, competenţe organizatorice.

Mobilități din cadrul proiectului

Flux 1

 1. Cursul "ICT in Education- Praga răspunde nevoilor școlii noastre de a îmbunătăți competențele de utilizare a mijloacelor IT în educație ale profesorilor noștri si creșterea motivației elevilor pentru învățare.

Cursul cuprinde 11 module în urma cărora cursanții vor dobândi următoarele competențe:

 • de implementare și creare de platforme de tip e-learning.
 • de generare a materialelor didactice
 • de gândire critică, de utilizare a mijloacelor IT pentru a crește calitatea educației la toate nivelele
 • personale, profesionale, promovarea utilizării TIC în educație, susținerea învățării active și inovative
 • de întelegere a altor sisteme și politici educaționale din alte țări
 • de învatare cross- culturală prin schimb de idei cu alți profesori
 • de comunicare și diversitate europeană

Flux 2

 1. Cursul "Tablets and smartphones: using mobile devices as educational tools", în Dublin ce abordează modalități inedite de utilizare a mijloacelor IT, care îi va ajuta pe profesorii școlii noastre la o mai bună organizare a procesului educativ dar și îmbunătățirea comunicării cu elevii și parinții prin intermediul plarformelor educaționale utilizate. Modulele vor avea ca și finalitate deprinderea urmatoarelor competențe:
 • de folosire a noilor tehnologii la clasă cu accent pe managerierea eficientă a grupelor, interacțiune,
 • de realizare a unei documentări mai ușoare prin crearea unei liste de teme diverse, difuzarea și includerea în procesul educativ a materialelor video.
 • de structurare, analiză, sinteză și întelegere mai eficientă a informației pentru a genera noi idei prin utilizarea mijloacelor IT.
 • de optimizare a învățării interactive cu ajutorul testelor, jocurilor, și flashcadurilor educative online.
 • de manageriere unei clase virtuale prin trimiterea online a temelor, difuzarea materialelor educative, comunicarea cu elevii și părinții.
 • de creștere a motivării elevilor prin utilizarea de jocuri digitale și teste online.
 • de conștientizare cu privire la problemele de etică ce decurg din utilizarea platformelor web și cele de tip social media.
 • de manageriere eficientă a platformelor de tip social media cu accent pe utilizarea lor in condiții de maximă siguranță.

Participanți eligibili sunt cadrele didactice ale școlii care îndeplinesc criteriile mai sus menționate.

 F.F.F. Important: AN va plăti un avans de 80% din suma contractata, restul de 20% va fi platită de către AN la 60 de zile calendaristice după depunerea Raportului final al proiectului, profesorii selectați vor acoperi cei 20% până la plata ulterioară efectuată de AN.

În prima mobilitate ITC in Education -Prague, din Praga, Cehia (11.11-15.11. 2019) vor participa 2 profesori de nivel de învățământ gimnazial și unul de nivel de învățământ primar care în urma participării la cursul de formare își vor îmbunătăți competențele legate de crearea și utilizarea de platforme educaționale, asimilare de practici și politici educaționale din alte state europene, își vor îmbunătăți competențele personale și profesionale legate de utilizarea mijloacelor TIC în procesul educativ precum și cele de comunicare.

 La a doua mobilitate, Tablets and smatphones: using mobile devices as educational tools, din Dublin Irlanda (13.01-17.01.2020) vor participa 2 profesori de nivel de învățământ primar si unul de nivel gimnazial care în urma participării la cursurile de formare își vor îmbunătăți competențe legate de sinteza, analiza, de manageriere a unei clase virtuale, de motivare a elevilor cu dificultăți de învățare, de comunicare cu părinții, elevii, alte cadre didactice prin utilizarea mijloacelor TIC și a platformelor educaționale.

Selecţia celor 6 cadre didactice și a altor 6 profesori de rezervă va consta în evaluarea dosarelor de candidatură și susținerea unui interviu în limba engleză. Dosarele se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale Numărul 19 şi vor conţine:

1.Cerere de înscriere (anexa 1)

2.Declaraţia de acceptare a modalităţii de selecţie (anexa 2)

3.Angajament de participare şi co-finanţare (anexa 3)

4.Curriculum vitae – format european, semnat și datat pe fiecare pagină

5.Formular de candidatură conform fişei de evaluare, cu punctajul pentru autoevaluare, însoţită de copii xerox ale documentelor justificative (anexa 4)

6.Scrisoare de intenţie

7.Disponibilitate de semnare a unui contract cu Școala Gimnazială Numărul 19, Brașov,  unde sunt descrise atribuțiile și obligațiile ce revin pentru implementarea proiectului.

GRILA DE PUNCTAJ

 1. Decizie de numire titular al Școlii Gimnaziale Numărul 19, Brașov    10 p
 2. Competențe lingvistice     20 p
 3. Competențe TIC     20 p
 4. Formular de candidatură      40 p
 5. Interviu    10 p

 

Procesul de selecţie se va derula conform calendarului:

19 septembrie 2019 – anunţarea şi afişarea criteriilor de selecție

23 septembrie 2019-26 septembrie 2019, ora 16.00, depunerea dosarelor de candidatură la secretariat

 27 septembrie 2019– evaluarea dosarelor de candidatură și interviul cu participanții la selecție, interviul având loc în școală

30 septembrie 2019 ora 12.00 – afişarea şi anunţarea rezultatelor

30 septembrie 2019 (între orele 12.00-16.00)– depunerea contestaţiilor

1 octombrie 2019 între orele (8.00-12.00)– rezolvarea contestaţiilor şi anunţarea rezultatelor (lista câstigătorilor și lista cu cadrele didactice de rezervă).

 

În urma selecției, cadrele didactice care vor fi implicate în cele două fluxuri și cadrele didactice de rezervă vor participa împreună la programul de pregatire generală, pregătire lingvistică, respectiv pregătire pedagogică și culturală prevăzute în proiect.

De aici puteți descărca anexele:

Anexa 1 - click aici

Anexa 2 - click aici

Anexa 3 - click aici

Anexa 4 - click aici

Bibliografie:

https://www.erasmusplus.ro/educatie-scolara-mobilitati

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm

https://epale.ec.europa.eu/ro

Program

 

PROGRAM AUDIENȚE:

Director,
prof. CLAUDIA MIHAELA SAVU

Luni - orele 12.00-14.00

Director adjunct,
prof. LIVIA HAGIU 

Joi - orele 14.00-16.00

Revista școlii

revista scolii

Galerie foto

Galerie foto

Luni
03 August
Ziua Municipiului Timișoara

Contact

Adresă:   Aleea Lăcrămioarelor nr.2
Telefon:   0268 329007
Mobil secretariat:   0768 185708
Fax:   0268 329007
Email:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.